Natečaj Kranj; Ureditev kanjona Kokre z navezavo na staro mesto jedro

Leto: 2009

Storitev: idejni natečaj, priznanje

Natečajna rešitev skuša povezati mesto z divjo naravo kanjona Kokre. To poskuša doseči z vzpostavitvijo programske poti znotraj obstoječega zidu, ki ločuje kanjon od starega dela mesta. Tako se obiskovalcem približa naravna divjina kanjona, ki je bil prej odtujen od mesta in ljudi. Kljub korenitemu posegu je ostalo oblikovanje zadržano, saj natečajna rešitev ceni in kot največji potencial prepozna ravno neokrnjeno divjino kanjona. Tako se obiskovalci in meščani lahko umaknejo na samo in v tišini zopet vzpostavijo stik s samim seboj.

Soavtorji: Krajinski arhitekti: Ana Kučan, Luka Javornik, Zaš Brezar, Andrej Bašelj, Žiga Malek,
Arhitekti: Martina Tepin