Suzana in Brane Kutnar

“Potrebovala sva pomoč pri celoviti preureditvi okolice in sicer pri izbiri fasadne barve, tlakovanja, izdelavi vodnega motiva, ograje ter celotne vrtne zasnove. Potrebovala sva tudi izris vrtne lope in letne kuhinje. Za pomoč sva prosila Saro, ki naju je povsem presenetila in navdušila. Za najin vrt je pripravila več predlogov in osnutkov, pri čemer je upoštevala najine želje in pričakovanja. Poleg načrta, tehničnih skic in zasaditev nama je izdelala tudi fotomontaže nove ureditve, tako da sva si lahko svoj bodoči vrt lažje predstavljala. Trenutno smo v fazi izvedbe, kje še vedno sodelujemo s Saro pri manjših popravkih in spremembah in vedno znova preseneti, saj se ji ideje rojevajo sproti. Kar nekaj časa sva omahovala pri odločitvi o pomoči, saj naj bi si vrt pa ja sama oblikovala po svojem okusu. Sedaj sva izredno zadovoljna, da sva se vendarle odločila za ta korak in predvsem, da sva našla Saro, saj bova prav z njeno pomočjo prišla do vrta, katerega sva si vedno želela.”