Anton Cvek, Mt Cvek

“S Saro sodelujemo že več kot 10 let. Z njenim delom in odnosom do naših strank smo zelo zadovoljni. Vsem našim strankam, ki se odločijo za ureditev vrta, ponudimo tudi izdelavo krajinskega načrta. Kadar se stranke za to odločijo jim z veseljem posredujemo Sarin kontakt, z vednostjo, da se jim bo posvetila in bo upoštevala njihove želje. Pri projektih sodelujemo s Saro tako v procesu načrtovanja kot pri sami izvedbi. Kot izvajalci del namreč vemo, da sta komunikacija in skupinsko delo s projektantom ključnega pomena za končni uspeh in zadovoljstvo naših strank.”