park medonosnih rastlin

Park medonosnih rastlin

Ob Biotehniškem centru Naklo je bilo potrebno oblikovati park, ki bo vseboval le domače rastline, ki medijo in s tem privabljajo čebele. Park je moral že na zunaj izražati svojo povezanost s čebelami, zato sem oblikovala tri večje prostore druženja, ki sem jih zaradi svoje oblike poimenovala Satovja. Ta so dovolj velika, da imajo učenci lahko pouk tudi na prostem, med seboj pa so povezana z valovito potjo, ki simbolizira mehko linijo čebeljega leta. Zares se čebele pasejo tukaj, pridete posedat tudi vi?

idejni natečaj, maketa

Natečaj Kranj; Ureditev kanjona Kokre z navezavo na staro mesto jedro

Natečajna rešitev skuša povezati mesto z divjo naravo kanjona Kokre. To poskuša doseči z vzpostavitvijo programske poti znotraj obstoječega zidu, ki ločuje kanjon od starega dela mesta. Tako se obiskovalcem približa naravna divjina kanjona, ki je bil prej odtujen od mesta in ljudi. Kljub korenitemu posegu je ostalo oblikovanje zadržano, saj natečajna rešitev ceni in kot največji potencial prepozna ravno neokrnjeno divjino kanjona. Tako se obiskovalci in meščani lahko umaknejo na samo in v tišini zopet vzpostavijo stik s samim seboj.